Köpvillkor

 

 1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Aviga Maskan(Trädgårdstider) bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Trädgårdstider har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år.

 1. Pris

I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Trädgårdstider inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

 1. Frakt

En fraktkostnad tillkommer på priset enligt Postens avgifter. Fraktkostnader som visas i \”Kassan\” avser frakt inom Sverige

 1. Betalningsvillkor

4.1 Förskottsbetalning

Pengarna sätts in på bankgironr: 236-3323. När betalningen är oss tillhanda skickar vi varorna som är beställda.

 1. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt inom tre arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Paketen levereras av Posten. Beroende på storleken på försändelsen skickas varorna med brevpost eller paket.

5.1 Ej uthämtade paket

Om Trädgårdstider får tillbaka paket som ej hämtats ut och går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt och en hanteringskostnad på 300kr.

 1. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar dig om leveransen drar ut på tiden.

 1. Transportrisken

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

 1. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. info@tradgardstider.se

 1. Ångerrätt och Öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

 1. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Trädgårdstider följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

 1. Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

 1. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se/

Copyright © 2015 Trädgårdstider